David Bisbal Plaza de Toros Murcia España 2014

Gira " TU y YO " David Bisbal, voz. 05/09/2014